ทำไมต้องเรียนศิลปะ

ในการเรียนสายสามัญในแต่ละชั้นปีจะต้องมีการบรรจุชั่วโมงของการเรียนวิชาศิลปะลงไปในการเรียน เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมเราต้องเรียน เรียนเราได้อะไร คำถามนี้เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยเป็นอย่างมาก เพราะบางคนก็ไม่ได้ชอบการเรียนศิลปะ หรือว่าการวาดรูปเลย บางคนถึงกับเกลียดวิชานี้ด้วยซ้ำ มาดูถึงเหตุผลกันว่าทำไมเราต้องเรียนศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้

เรียนรู้อะไรในศิลปะ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์

เราได้อะไรจากการเรียนศิลปะ

  • ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด ในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ เพราะความคิดสร้างสรรค์นั้น ไม่จำเป็นจะต้องแสดงออกทางด้านศิลปะ คือว่าการวาดภาพอย่างเดียว แต่มันสามารถแสดงออกได้อีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ก็ล้วนมีพื้นฐานมาจากความคิดสร้างสรรค์ทั้งสิ้น คนที่มีไอเดียเหล่านี้ ไม่ว่าจะไปทำงานที่ไหน ก็จะมีแต่คนอยากจะได้ไปทำงานด้วยทั้งนั้น เพราะมันมีคุณค่าต่องานที่ทำมาก
  • เป็นการฝึกจิตใจคน คนที่เรียนศิลปะ หรือว่าชื่นชอบง่านศิลปะนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่จิตใจดี จิตใจอ่อนโยนทั้งสิ้น ไม่มีใครที่คิดร้าย และสิ่งเหล่านี้เอง มันทำให้คนมองเห็นความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้น เมื่อเราได้เสพงานศิลปะบางอย่างที่มันมีคุณค่า เพียงแค่ภาพหนึ่งภาพ มันก็สามารถเปลี่ยนคนทั้งคนได้เหมือนกัน เพราะภาพเหล่านั้น มันสื่อความหมายได้มากกว่าหนังสือทั้งเล่มด้วยซ้ำ ถ้าเรารู้จักมองให้ลึกลงไปในแต่ละภาพ ที่ศิลปินคนนั้นเขาแสดงออกมา
  • ทำให้มีสมาธิมากขึ้น คนที่ชอบการวาดภาพ ไม่จำเป็นจะต้องวาดภาพสวยหมดทุกคน หรือว่าการทำอะไรก็ตาม ที่มันเกี่ยวกับงานศิลปะ ไม่จำเป็นต้องทำออกมาให้สวยให้ดีเลิศเหมือนกับศิลปินก็ได้ เพราะเพียงแค่เรามีความชอบ หรือว่ามีความสุขกับสิ่งที่เราทำ มันก็ดีแล้ว และการฝึกทำงานศิลปะทุกอย่าง มันยังช่วยทำให้เราเป็นคนที่มีสมาธิมากขึ้นอีกด้วย บางคนที่นั่งวาดภาพคนเดียวได้นานๆ นั่นก็คือคนที่มีสมาธินั่นเอง และไม่ว่าจะไปทำงานอะไรต่อ สมาธิที่เราฝึกได้มาจากการทำงานศิลปะ มันก็จะติดตัวไปด้วย